Ineska

42 teksty – auto­rem jest Ines­ka.

Krótka pa­mięć cza­sem wychodzi nam na zdrowie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 czerwca 2018, 09:55

Praw­dziwą sztuką nie jest ak­cepto­wanie te­go co zro­zumiałe, ale ak­cepto­wanie mi­mo zro­zumienia i podążanie dalej. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 maja 2018, 10:29

Chciałabym nie tęsknić za kimś kto nie tęskni za mną. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 6 lutego 2018, 16:02

Głuchy telefon

Te­lefon nie zadzwoni
Cisza go przysłoni
Myśli wra­cają do wspomnień
Usunąć można je­dynie his­to­rie połączeń
Wrócić gdzieś chcę
Gdzie znów będę mogła poczuć Cię
Wiara czy­ni cuda
Wierzę,że jeszcze nam się uda
Sta­re ad­re­sy naszych serc nie stracą ważności 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 października 2017, 17:53

Kiedy odszedłeś

Spadły liście z drzew, przyszła jesień.
Dzień co­raz krótszy, a myśli co­raz więcej.
Ko­lej­ny dzień a z nim ko­lej­ne deszczu łzy.
Płacze niebo a ra­zem z nim ja.
Płaczę, że Cię nie ma kocha­nie, że Cię zab­rał deszcz
i choć zab­rał Cię da­leko to wciąż nie zab­rał Cię z mo­jego serca. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 20 lutego 2017, 11:47

Widzieć wszys­tko w oczach ko­goś kto nie widzi nic w twoich. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 2 sierpnia 2015, 11:03

Wyimaginowany świat

Za ok­nem deszcz,
krop­le deszczu jak kojąca mu­zyka
kołyszą mnie do snu.
Pogrążam się w sen pełen marzeń i nadziei, podążam do świata fantazji.
Wiem, że to mój świat w nim mogę być tyl­ko ty i ja. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 12 września 2014, 09:30

Trud­niej niż in­nym jest wy­baczyć sa­memu sobie. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 28 sierpnia 2014, 21:18

Miłość rządzi się swoimi prawami. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 20 sierpnia 2014, 08:38

Niektórzy chcą mieć wszys­tko od za­raz ja również, ale tyl­ko Ciebie nic więcej. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 18 sierpnia 2014, 12:12

Ineska

Ineska

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 czerwca 2018, 19:46Cris sko­men­to­wał tek­st Krótka pa­mięć cza­sem wychodzi [...]

12 czerwca 2018, 18:42yestem sko­men­to­wał tek­st Krótka pa­mięć cza­sem wychodzi [...]

12 czerwca 2018, 10:33fyrfle sko­men­to­wał tek­st Krótka pa­mięć cza­sem wychodzi [...]

12 czerwca 2018, 09:55Ineska do­dał no­wy tek­st Krótka pa­mięć cza­sem wychodzi [...]

5 czerwca 2018, 19:38yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwą sztuką nie jest [...]

31 maja 2018, 16:51RozaR sko­men­to­wał tek­st Prawdziwą sztuką nie jest [...]

31 maja 2018, 10:29Ineska do­dał no­wy tek­st Prawdziwą sztuką nie jest [...]

7 lutego 2018, 13:40carolyna sko­men­to­wał tek­st Chciałabym nie tęsknić za [...]

6 lutego 2018, 16:18yestem sko­men­to­wał tek­st Chciałabym nie tęsknić za [...]

6 lutego 2018, 16:02Ineska do­dał no­wy tek­st Chciałabym nie tęsknić za [...]