Ineska

45 tekstów – auto­rem jest Ines­ka.

Zły sen

Zły sen trwa i się nie kończy.
Oczy tak mok­re od łez nie sposób otworzyć.
Chcę by skończyło się to co prze­ras­ta już mnie.
...
Zły sen trwał i się skończył.
Oczy znów ra­dos­ne chętnie otwieram.
Chcę by nig­dy nie skończyło się to co te­raz trwa. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 22 lutego 2017, 11:10

Kiedy odszedłeś

Spadły liście z drzew, przyszła jesień.
Dzień co­raz krótszy, a myśli co­raz więcej.
Ko­lej­ny dzień a z nim ko­lej­ne deszczu łzy.
Płacze niebo a ra­zem z nim ja.
Płaczę, że Cię nie ma kocha­nie, że Cię zab­rał deszcz
i choć zab­rał Cię da­leko to wciąż nie zab­rał Cię z mo­jego serca. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 20 lutego 2017, 11:47

Cza­sem chciałabym nie pa­miętać obiet­nic ludzi by później nie doz­na­wać rozczarowania. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 kwietnia 2016, 19:54

Widzieć wszys­tko w oczach ko­goś kto nie widzi nic w twoich. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 2 sierpnia 2015, 11:03

Wyimaginowany świat

Za ok­nem deszcz,
krop­le deszczu jak kojąca mu­zyka
kołyszą mnie do snu.
Pogrążam się w sen pełen marzeń i nadziei, podążam do świata fantazji.
Wiem, że to mój świat w nim mogę być tyl­ko ty i ja. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 12 września 2014, 09:30

Trud­niej niż in­nym jest wy­baczyć sa­memu sobie. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 28 sierpnia 2014, 21:18

Miłość rządzi się swoimi prawami. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 20 sierpnia 2014, 08:38

Niektórzy chcą mieć wszys­tko od za­raz ja również, ale tyl­ko Ciebie nic więcej. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 18 sierpnia 2014, 12:12

Nasze dro­gi ob­rały prze­ciw­ne kierun­ki co nie oz­nacza, że kiedyś nie sta­niemy na tej sa­mej drodze. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 lipca 2014, 20:03

Gdy za­wodzą naj­bliżsi nicze­go już nie można być pewnym. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 26 marca 2014, 20:38

Ineska

Ineska

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

22 lutego 2017, 16:33fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zły sen

22 lutego 2017, 14:11Cris sko­men­to­wał tek­st Zły sen

20 lutego 2017, 23:40nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Kiedy od­szedłeś

20 lutego 2017, 23:29marka sko­men­to­wał tek­st Kiedy od­szedłeś

20 kwietnia 2016, 15:58Cris sko­men­to­wał tek­st Czasem chciałabym nie pa­miętać [...]

2 sierpnia 2015, 20:11CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Widzieć wszys­tko w oczach [...]

2 sierpnia 2015, 18:47Ineska sko­men­to­wał tek­st Nadzieja nie przyb­liża ce­lu.  

2 sierpnia 2015, 11:11Ineska sko­men­to­wał tek­st Nie rzu­caj mnie w [...]

2 sierpnia 2015, 11:02Ineska do­dał no­wy tek­st Widzieć wszys­tko w oczach [...]

30 września 2014, 23:11IceCherry sko­men­to­wał tek­st Niektórzy chcą mieć wszys­tko [...]